Etiket: 4. modül ders notları

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet 4. Bölüm

Soru: Bilimsel raporun bölümleri nelerdir? Cevap: Başlık kullanmanın temel amacı, çalışma hakkında okuyucuya bilgi vermektir. Başlık aynı zamanda çalışmanın genel yapısını yansıtması açısından da önemlidir. Her çalışmada yazar/yazarların adı ve yazarlara ilişkin kurum bilgisi yer alır. Özet bölümü kısa, ayrıntılı ve çok yönlü olmalıdır. Okuyucuların ilk incelediği bölümdür ve çalışma hakkında fikir vermelidir. Bu nedenle özet; bilgi yoğunluğu açısından yeterli […]

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet 3. Bölüm

Soru: Eylem araştırması nedir? Cevap: Eylem araştırmaları (action research), bilimsel araştırma yönteminden daha çok mesleki gelişim modelidir. Eylem araştırması kişilerin kendi mesleki eylemleri hakkında araştırma yapmaları ve değişim için eyleme geçmeleri temelinde gerçekleşen sistematik bir müdahale sürecidir ve sosyal bağlamın içinde yer alan eylemlerin niteliğini geliştirme çalışmasıdır Soru: Eylem araştırmalarını nicel araştırmalar ile karşılaştırınız. Cevap: EA, çok az […]

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet 2. Bölüm

Soru: Seçkisiz örnekleme yöntemleri nelerdir? Cevap:  Basit seçkisiz örnekleme: Örnekleme birimlerinin, evren listesinden seçkisiz olarak çekilmesidir. İlkokul öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada, kodlanarak oluşturulan okul listesinden belirlenen sayıda okulun seçkisiz (kura ile) seçilmesi basit seçkisiz örneklemeye örnek olarak verilebilir. Tabakalı örnekleme: Tabakalı örneklemede amaç; evrendeki alt grupların ağırlıkları oranında örneklemde temsil edilmelerinin […]

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet 1. Bölüm

Soru: Bilimsel yöntem nedir? Cevap: Bilimsel yöntem, bir problemin veya sorunun belirlenmesi ile başlayan verinin toplanması, analiz edilmesi ve ulaşılan sonuçların yorumlanması ile tamamlanan bir süreçtir. Diğer bir tanımla; bilimsel yöntem, bilimlerin ortaklaşa kullandıkları betimleme ve açıklama yollarını kapsayan bir yanı ile eylemsel diğer yanı ile düşünsel bir süreçtir. Soru: Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir? Cevap: Bilimsel yöntemin 6 aşaması […]