Çıkmış Sorular 2023 Ekys Çıkmış Sorular

21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2023-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u. EKYS‘de çıkmış sorular ve cevapları. 2023 Ekys çıkmış sınav soruları. Ösym tarafından soruların %10’u yayınlanmaktadır. Ösym’nin yayınlamış olduğu ve soruların %10’unu oluşturan 8 soruyu sizler için online test haline getirdik. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çıkmış ekys sınavı sorularını ve cevaplarını bulabilirsiniz.

0%

Çıkmış Sorular 2023 Ekys Çıkmış Sorular

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 66%

0%

2023 MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını indirmek tıklayın.

EKYS 2023 ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ

MEB EKYS Okul müdür ve yardımcılığı sınavı için 80 soru sorulmakta olup sizlerden ulaştırılan soru ve cevapları doğruluğu kesin olmamakla birlikte aşağıda sunulmuştur.

 • 1. Konfederasyon için – 5 sendika
 • 2. Kaymakam istisnai kariyer
 • 3. Çernobil
 • 4. İklim Değişikliği Merkezi sorusu
 • 5.Göktürklere ait destan Ergenekon
 • 6.Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • 7.Konfederasyon için 5 sendika olmalı
 • 8. Dış denetim
 • 9.Milli mücadele romanı olmayan, çalıkuşu
 • 10.Sinop rüzgarla oluşmuş yer şekilleri
 • 11.Kucuk Ağa kitap
 • 12.Dönüşümcü lider
 • 13. Güzel sanatlar
 • 14. Vekalet – Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • 15.Okul ile birliğinin kamu tüzel kişiliği yoktur
 • 16.TBMM’nin görevi değildir; ittihadi tedbir kararı vermek
 • 17.Uyan şahin isimli şiir sorusu: Gaziantep
 • 18. Sendika kurulları
 • 19.Vekalet CB YARDIMCISI
 • 20.Tunca Nehri – Rafting yapılmayan yer
 • 21. Asbest Sivas
 • 22.Sendika kurulları; deneyleme ve disiplin kurulu
 • 23.Sarayı cedid-i amire :yenisaray
 • 24.Amyant madeni – Eskişehir
 • 25. Memurun itiraz süresi 10 gün
 • 26.Adalar Lozan
 • 27.Maliye Bakanlığı sorusu
 • 28.Rtük üyeleri – TBMM
 • 29.Parti kapatma sorusu: Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığı ve anayasa mahkemesi kararı ile olur
 • 30.Kütüphanecilik birimi
 • 31.Sarayı cedidei amire – Yeni saray – Edirne
 • 32.Dim Çayı
 • 33.Aile başkanı
 • 34.Gensoru
 • 35. Bürokrasi
 • 36.Akarsular sorusu
 • 37. Yöntem sorusu
 • 38. Delphi sorusu
 • 39. Yaş sorusu
 • 40.Sendikada danışma kurulu
 • 41.Kanun önünde eşitlik
 • 42.Ahlaki İkilem Sorusu
 • 43.Psikolojik Baskı /Yıldırma
 • 44.Sosyal sistem. Eş sonluluk
 • 45.Grafik ölçme sorusu
 • 47. Yetki Genişliği
 • 48. Tam Öğrenme
 • 49. Sıfır tabanlı bütçe
 • 50. Beyin fırtınası
 • 51. Bartın Filyos Sakarya
 • 52. Dewey gelişimsel otantik lider
 • 53 . Ölçme sorusu
 • 54. Cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder
 • 55. İktidarı denetleme yetkisi olmayan Gensoru
 • 56. Anne babası yanında olmayan çocuk ile ilgili soru ?
 • 57.Birbirinden bağımsız anlamlı bütünler-modüler eğitim
 • 58. Sosyal sistem. Eş sonluluk
 • 59. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz soru
 • 60. Yunanistan’ın egemenliğinde bulunan ve Türkiye kıyılarına yakın olan Ege adalarında asker ve silah bulundurulamayacağı
 • 61. Zehra’nın ahlaki ikilem yaşamasına neden olan değerler  sorusu
 • 62.Hangisi, örgüt içinde yetkili ve güçlü olan kişilerin astlarına ya da aynı hiyerarşik düzeydeki çalışanlara karşı uyguladıkları ve genellikle kişinin itibarsızlaştırılması amacını taşıyan psikolojik baskı aracını ifade etmektedir?
 • 63. Sosyal sisteme ilişkin kavrama örnek soru
 • 64. Bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerine 2015 de başarı testi uygulanmıştır şeklindeki grafik sorusu
 • 65. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre; veli bulunmadığı hâlde çocukları sürekli olarak yanında bulunduran, kimseler sorusu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir