MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULAR [29 Ağustos 2022]

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım’da yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’na yönelik örnek sorular yayımlandı. 

Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım’da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Meb tarafından yayınlanan uzman öğretmenlik soruları sizler için online test haline getirdik aşağıdaki bölümden bu testi çözebilirsiniz.

Meb tarafından 19 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Uzman Öğretmenlik Örnek Sorularını İndirmek için BURAYA TIKLAYIN

MEB Uzman Öğretmenlik Örnek Sorular [29 AĞUSTOZ 2022]

29 Ağustos Tarihinde Yayımlanan Uzman Öğretmenlik Sorularıdır.

1 / 20

1) Yapılan bilimsel araştırmalara göre öğretmenlerin derslere zamanında girmesinin, dış görünüşlerine özen göstermesinin ve birbiriyle olumlu ilişkiler geliştirmesinin öğrencilerin okul kurallarına uymasına, okula karşı olumlu tutum geliştirmesine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki program türlerinden hangisinin kapsamındadır?

2 / 20

2) İnsan davranışlarını genel olarak üç gruba ayırmak mümkündür: Doğuştan gelen davranışlar, geçici davranışlar ve öğrenme ürünü olan davranışlar. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranıştır?

3 / 20

3) Millî Eğitim Bakanlığının başlattığı proje ile köy okulları, köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Bu sayede sadece okul binası olarak kullanılan köy okulları; hem öğrencilerin hem yetişkinlerin yıl boyunca faydalanabilecekleri, çeşitli kurslara katılabilecekleri, atölyelerden ve kütüphanelerden yararlanabilecekleri merkezler hâline getiriliyor. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini bu yaşam merkezlerindeki ortamlarda uygulama fırsatı bulabilecek, yaşam merkezinden faydalanan yetiş- kinlerle deneyimlerini paylaşabilecekler. Böylece daha kalıcı ve etkili öğrenmeler sağlanmış olacak. Bu parçada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine yönelik özellikler vurgulanmaktadır?

4 / 20

4) Öğrencilerin bir konudaki başarı düzeyini belirlemek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki testlerden hangisini kullanırsa öznel bir puanlama yapma olasılığı daha yüksektir?

5 / 20

5) Bazı özellikler doğrudan gözlenemez ve bu sebeple göstergesi olduğu kabul edilen davranışlar aracılığıyla dolaylı olarak ölçülebilir. Bazı özellikler ise herhangi bir göstergeye gerek kalmadan doğrudan ölçülebilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir?

6 / 20

6) Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerine uygun değildir?

7 / 20

7) Millî Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç duyulan bölgelerde öğrencilere taşımalı eğitim imkânı sunmakta ve öğrencilerin yurt, pansiyon, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlarını temin etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının öğrencilere sağladığı bu imkânlar/hizmetler öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

8 / 20

8) Bir rehber öğretmen, rehberlik hizmetlerini verdiği odasındaki duvar panosuna okuldaki özel gereksinimli öğrencilerin bilgilerinin olduğu listeyi asmıştır. Buna göre, rehber öğretmen hangi etik kuralı ihlal etmiştir?

9 / 20

9) Aşağıdakilerden hangisi yayın etiği açısından kabul edilebilir bir durumu ifade etmektedir?

10 / 20

10) Bağımsız değişken, araştırmada etkisinin olup olmadığı araştırılan değişkendir. Bağımlı değiş- ken ise üzerinde bağımsız değişkenin etkisinin incelendiği değişkendir. Bir araştırmacı, öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin, çalışma motivasyonları üzerindeki etkisini incelemiştir. Bunun için farklı okullardaki çeşitli branşlardan öğretmenlere ulaşmıştır. Bu açıklamaya göre, sözü edilen araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

11) Eğitim uygulamalarında kapsayıcı olmayı hedefleyen bir öğretmen, sözel iletişiminde aşağıdaki davranışlarından hangisini sergiler?

12 / 20

12) Okullardaki etkileşimi artırmak için okul yönetimlerince gerçekleştirilen birçok etkinlik vardır. Bu etkinlikler genellikle yapıldıkları dönem esas alınarak sınıflandırılmaktadır. Örneğin karşılama, geçiş ve kapanış veya sonlandırma etkinlikleri gibi. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kapanış ve sonlandırma etkinliği olarak sınıflandırılamaz?

13 / 20

13) Aşağıdakilerden hangisi “Sıfır Atık” projesinin amaçlarından biri değildir?

14 / 20

14) Aşağıdakilerden hangisi konutlarda enerji verimliliğini arttırmak için alınması gereken tedbirlerden biri değildir?

15 / 20

15) Sürdürülebilir kalkınma; insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması- na imkân verecek şekilde, bugünün ve yarının yaşamını ve kalkınmasını güvence altına almak anlamına gelir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarından biri olamaz?

16 / 20

16) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde “ben dili”ne uygun bir örnektir?

17 / 20

17) Ayşe Öğretmen, çalıştığı okulu şu sözlerle anlatmaktadır: “Yedi yıldır bu okulda çalışmaktan dolayı mutluyum. Meslektaşlarımla aramda iş birliği ve güvene dayalı bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerimiz bizden ne beklediğini her zaman açıkça ifade ederler ve önemli kararlar alınırken bize danışırlar. Çocuklar okul eşyalarına zarar vermemeye özen gösterirler. Okulda mutludurlar, kendilerini ilgilendiren konularda rahatlıkla bizlere başvururlar.” Buna göre, Ayşe Öğretmen’in çalıştığı okul iklimi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 20

18) Bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin ve öğ- rencilerin yaptığı projeler ve eserlerin toplumda görünürlüğünü arttırmak ve geniş bir hedef kitleye ulaşmasını sağlamak istemektedir. Bu okul müdürünün amacını gerçekleştirmesi için aşağıdaki teknolojilerden hangisini kullanması daha uygundur?

19 / 20

19) Dijital vatandaşlık, teknoloji erişimi ve becerilerinin yanı sıra eğitim yetkinlikleri gerektiren teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanabilir. Buna göre, aşağıdaki bilgi ve becerilerden hangisi öğretmenlerin dijital vatandaşlık yeterlikleri için öncelikli değildir?

20 / 20

20) Siber zorbalık, günümüzde özellikle çocuklar ve gençler arasında sıkça görülen ve bireylerin akıllı telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi olarak tanımlanır. Buna göre, siber zorbalığın önlenmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

Bu testi beğendiyseniz bize bir iyilik yapın ve bu testi sosyal medya hesabınızda paylaşın 🙂

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir