Auzef Anatomi Çalışma Soruları Test 1

AUZEF Çocuk Gelişimi Açıköğretim Lisans Programı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF’e bağlı Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf Güz dönemi Anatomi Dersi çalışma soruları online test.

Anatomi Çalışma Soruları 1

1 / 23

1) Aşağıdakilerden hangisi ''karın bölgesi'' anlamına gelmektedir?

2 / 23

2) Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi ile şekillenen zigot oluşumundan doğuma kadar olan dönemi inceleyen anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 23

3) Aşağıdakilerden hangisi ''thorax'' anlamına gelmektedir?

4 / 23

4) Kol teriminin anatomideki karşılığı nedir?

5 / 23

5) Vücudu üst ve alt parçalara ayıran düzlem aşağıdakilerden hangisidir??

6 / 23

6) Ölü hayvan diseksiyonlarına ağırlık veren Yunan hekimi kimdir??

7 / 23

7) Normal olmayan durumlarda insan anatomisindeki değişimleri araştıran anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 23

8) Baştan ayaklara doğru inen, yere 90 derece dik inen eksen aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 23

9) Vücudu oluşturan organlardan özel teknikler ile alınarak boyanan doku örneklerini inceleyen anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir??

10 / 23

10) Belli bir gruba dahil hayvanlardaki anatomik yapıları karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalına ne ad verilir ?

11 / 23

11) Vücudu yukarıdan aşağıya doğru sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzlemdir aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 23

12) İnsan vücudunda çıplak gözle görülebilen oluşumları inceleyen anatomi dalı hangisidir?

13 / 23

13) Hangisi gövdeye ait bir vücut bölümü değildir?

14 / 23

14) Hangisi orta hattan uzaklaştırma anlamına gelen anatomi terimidir?

15 / 23

15) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

16 / 23

16) Aşağıdakilerden hangisi 'gövdeye yakın' anlamında kullanılan Latince kelimedir?

17 / 23

17) Aşağıdakilerden hangisi 'gövdeye uzak' anlamında kullanılan Latince kelimedir?

18 / 23

18) Hangisi alt ekstremiteye ait bir vücut bölümü değildir?

19 / 23

19) Aşağıdakilerden hangisi kafa boşluğunun etrafında bulunan tek kemiklerden değildir?

20 / 23

20) İnsan vücudunda kaç tip kas vardır?

21 / 23

21) Oynamaz eklemler vücudun en fazla hangi bölgesinde görülür?

22 / 23

22) Normal anatomik pozisyon ile ilgili hangisi yanlıştır?

23 / 23

23) İlk anatomist ve modern anatominin kurucusu kimdir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 49%

Bu testi beğendiyseniz bize bir iyilik yapın ve bu testi sosyal medya hesabınızda paylaşın 🙂

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir