Auzef Anatomi Çalışma Soruları Test 2

AUZEF Çocuk Gelişimi Açıköğretim Lisans Programı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF’e bağlı Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf Güz dönemi Anatomi Dersi çalışma sorular online test soruları aşağıdadır.

Anatomi Çalışma Soruları 2

1 / 25

1) İnsan vücudunda önden arkaya ve yere paralel olarak geçeneksene ne ad verilir?

2 / 25

2) İnsan anatomisinin cerrahiyle bağlantılarını inceleyen anatomi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 25

3) Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusunun özelliklerindendir?

4 / 25

4) Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklerden değildir?

5 / 25

5) Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklerden değildir?

6 / 25

6) Aşağıdailerden hangisi düzensiz kemiklerden değildir?

7 / 25

7) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

8 / 25

8) I. Epiphisis II. Diaphisis III. Metaphisis Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri uzun kemiğin bölümlerindendir?

9 / 25

9) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

10 / 25

10) Aşağıdailerden hangisi Üst çene kemiği anlamına gelir?

11 / 25

11) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

12 / 25

12) I. Sinus frontalis II. Sinus maksillaris III. Sinus ethmoidales ı IV. Sinus sphenoidalis Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri paranazal sinuslerdendir ?

13 / 25

13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14 / 25

14) Aşağıdakilerden hangisi omurga bölgelerinden değildir?

15 / 25

15) Aşağıdailerden hangisi kaburga kemiği anlamına gelir?

16 / 25

16) Aşağıdakilerden hangisi Köprücük kemiği anlamına gelir?

17 / 25

17) Aşağıdakilerden hangisi eklemlerin işlevlerindendir ?

18 / 25

18) Aşagıdakilerden hangisi üst ekstremite kemiklerinden değildir?

19 / 25

19) Yetişkin boynunda kaç adet omur vardır?

20 / 25

20) Topuk kemiğinin latince karşığı nedir?

21 / 25

21) Diz kapağı kemiğinin latince karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 25

22) Sagittal düzlem üzerinde gerilme veya eklem açısının büyümesine ne ad verilir?

23 / 25

23) Vücudun yapısını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 25

24) Anatomi terimi aşağıdaki hangi kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur?

25 / 25

25) Türkiye’de batılı anlamda tıp öğretim ve eğitimi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 69%

Bu testi beğendiyseniz bize bir iyilik yapın ve bu testi sosyal medya hesabınızda paylaşın 🙂

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

1 Comment

Add a Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir