Özel Eğitim ve Rehberlik Test 3

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı Ortak Modül 3 Özel Eğitim ve Rehberlik 3.Testini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çözebilirsiniz.

Modül 3 Test 3

Saygıdeğer öğretmenlerimiz, hata olduğunu düşündüğünüz sorular ile ilgili testin sonundaki değerlendirme formundan veya sayfamızın iletişim bölümünden bize geribildirim sağlayabilirsiniz.

1 / 10

1) Burak’ın küçük yaşta matematik ve fen becerisinin yüksek olduğu anlaşılmış ve çevresinin yönlendirmesi ile üstün zekalı bireylerin eğitim aldığı bir resmi bir eğitim kuruma yerleştirilmiştir.

Burak’ın yeteneği dikkate alınarak sunulan bu hizmet , Öğrenci Kişilik Hizmetleri kapsamında düşünüldüğünde hangisinin kapsamına girer?

2 / 10

2) Bu diğer hizmetlerden farklı olarak öğrencilere değil okuldaki diğer personele yöneliktir. Okuldaki yöneticilerin ve diğer öğretmenlerin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmalarını sağlamaya yönelik olabilir. Böylece sağlanan ortak anlayış okulda rehberlik hizmetlerini kolaylaştıracaktır.

Yukarıda açıklanan durum rehberliğin hangi işleviyle ilgilidir?

3 / 10

3) Okul Rehberlik ve Psikoljik Danışma (RPD) Hizmetleri Programı: planlı, programlı, sistemli, örgütlü ve profesyonel düzeyde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bütünüdür. Bu programı hazırlamakla görevli ekip yani Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonudur.

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu içerisinde yer almaz?

4 / 10

4) I. Eğitim Kurumu müdürü,
II. Müdür yardımcıları
III. rehber öğretmen/psikolojik danışman
IV. Sınıf öğretmenleri
V. Okul temsilcisi
VI. Okul aile birliği başkanı

Yukarıdakilerden hangileri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun sürekli üyeleri arasındadır?

5 / 10

5) Bu tür anne-baba çocuklarını bağımsız olmaya teşvik eder ama yine de eylemlerine sınırlar ve kontroller getirirler. Kural koyarlar ama kuralların mantığını açıklarlar ve eleştirileri dinlerler.

Yukarıda açıklanan anne–baba tutumu hangisidir ?

6 / 10

6) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerde görülen özelliklerden değildir ?

7 / 10

7) Öğrenciyle ilgili Özel gereksinimi olduğu şüphesi uyandığında İlk belirleme sürecinde kimler etkindir ?

8 / 10

8) Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamları düşünüldüğünde en az kısıtlayıcı olan hangisidir ?

9 / 10

9) BEP’in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinden kim sorumludur ?

10 / 10

10) Aşağıdakilerden hangisi BEP geliştirme biriminde bulunamaz ?

Skorunuz

The average score is 79%

Bu testi beğendiyseniz bize bir iyilik yapın ve bu testi sosyal medya hesabınızda paylaşın 🙂

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

MEB tarafından 14 Eylül 2022’de 2. si yayımlanan Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için tıklayınız. [20 Soru]

MEB tarafından 14 Eylül 2022’de 2. si yayımlanan Başöğretmenlik Öğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için tıklayınız. [25 Soru]

MEB tarafından 29 Ağustos 2022’de yayınlanan Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için tıklayınız. [20 Soru]

MEB tarafından 29 Ağustos 2022’de yayınlanan Başöğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için tıklayınız. [25 Soru]

Eğitim Bir Sen tarafından yayınlanan Konu Kavrama Testleri örnek soruları online çözmek için tıklayın.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı’nı [PDF] indirmek için tıklayınız.

Başöğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı’nı [PDF] indirme için tıklayınız.

MEB 2022 Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (461 Sayfa PDF) İçin tıklayınız.

MEB 2022 Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (591 Sayfa PDF) İçin tıklayınız.

Yorum yapın